Zaldon taustat

Zaldo on Finanssialan Keskusliiton vuosina 2010-11 toteuttama hanke, jonka tavoitteena on parantaa nuorten talousosaamista Suomessa.

Zaldo.fi:n suunnittelussa on ollut mukana laaja joukko alan sidosryhmiä, opettajia, opiskelijoita ja koululaisia. Oppimisympäristön sisällöt on toteutettu yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n Jukka Lepikön ja Virpi Utriaisen kanssa. Aineiston suunnitteluun, toteutukseen ja ennakkotestaukseen on osallistunut niin opettajia, opiskelijoita kuin koululaisiakin. Yhteistyötä sisältöjen, testikysymysten ja aineiston esittelyn kanssa on tehty yhdessä koulutuskeskus Sedun markkinointiviestinnän opiskelijoiden kanssa opettaja Marketta Rantalan johtamana. Hanketta ja oppimateriaalin toteuttanutta työryhmää on koordinoinut Finanssialan Keskusliiton Elina Antila.

Hanke on esitelty talousasioita edistäville yhteistyökumppaneille, jotka tukevat aineiston mukaan ottamista osaksi opetusta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat: Opetushallitus, Työ- ja elinkeinoministeriö, FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Finanssivalvonta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Taloustiedon Opettajat TTOP ry, Kuluttajaliitto ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kokonaisuutta ovat olleet suunnittelemassa myös Hill & Knowlton, sisällön konseptoinnin, Apprix Oy, moduulien, ja Koodiviidakko Oy sivuston teknisen toteutuksen osalta.

Lisätietoja: Elina Antila: elina.antila(at)fine.fi.